Cassette

AC CASSETTE MITSUBISHI (2PK/3PK/4PK/5PK)
1 PK Cassette Multi Flow Inverter

1 PK Cassette Multi Flow Inverter

Rp 15.865.000
Rp 14.275.000

1.5 PK Cassette Multi Flow Inverter

1.5 PK Cassette Multi Flow Inverter

Rp 18.625.000
Rp 17.025.000

1.5 PK Cassette Round Flow Non Inverter

1.5 PK Cassette Round Flow Non Inverter

Rp 12.375.000
Rp 11.150.000

2 PK Cassette Multi Flow Inverter

2 PK Cassette Multi Flow Inverter

Rp 19.500.000
Rp 17.925.000

2 PK Cassette Round Flow Inverter

2 PK Cassette Round Flow Inverter

Rp 19.100.000
Rp 17.900.000

2 PK Cassette Round Flow Non Inverter

2 PK Cassette Round Flow Non Inverter

Rp 13.685.000
Rp 12.475.000

2.5 PK Cassette Multi Flow Inverter

2.5 PK Cassette Multi Flow Inverter

Rp 22.650.000
Rp 21.050.000

2.5 PK Cassette Round Flow Inverter

2.5 PK Cassette Round Flow Inverter

Rp 22.225.000
Rp 20.125.000

2.5 PK Cassette Round Flow Non Inverter

2.5 PK Cassette Round Flow Non Inverter

Rp 16.000.000
Rp 14.750.000

3 PK Cassette Round Flow Non Inverter
3.5 PK Cassette Round Flow Non Inverter

3.5 PK Cassette Round Flow Non Inverter

Rp 21.235.000
Rp 20.250.000

4 PK Cassette Round Flow Inverter

4 PK Cassette Round Flow Inverter

Rp 32.600.000
Rp 31.525.000

4 PK Cassette Round Flow Non Inverter

4 PK Cassette Round Flow Non Inverter

Rp 23.575.000
Rp 22.500.000

5 PK Cassette Rond Flow Non Inverter

5 PK Cassette Rond Flow Non Inverter

Rp 27.425.000
Rp 26.350.000

5 PK Cassette Round Flow Inverter

5 PK Cassette Round Flow Inverter

Rp 37.475.000
Rp 36.385.000

6 PK Cassette Round Flow Inverter

6 PK Cassette Round Flow Inverter

Rp 45.685.000
Rp 44.600.000

6 PK Cassette Round Flow Non Inverter

6 PK Cassette Round Flow Non Inverter

Rp 33.685.000
Rp 32.600.000

3 PK Cassette Round Flow Inverter

3 PK Cassette Round Flow Inverter

Rp 26.400.000
Rp 25.235.000